ผลงานครู
ชื่อผลงาน : มอบหมายงานประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:26  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:22  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวันพฤหัสบดีสีขาว
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:17  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,13:29  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิทินส่งงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,13:46  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหน้าเสาธง
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,13:41  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 9 กิจกรรมสำคัญ ทุกชั้นต้องปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,12:55  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..