ภาพกิจกรรม
การประกวดห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดการประกวดห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับใช้ให้มีคุณภาพ ซึ่งห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องเรียนคุณภาพประจำเดือนเดือน กรกฎาคม นี้ คือ ห้องเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้รับ ใบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,14:04   อ่าน 172 ครั้ง