ภาพกิจกรรม
การอบรมขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรรณ์ได้จัดกิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฏหมาย รู้จักเกี่ยวกับวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน โดยได้รับเกียรติจากตำรวจจราจร สภ.โกสัมพีนคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,11:55   อ่าน 90 ครั้ง