ภาพกิจกรรม
การประกวดห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดการประกวดห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับใช้ให้มีคุณภาพ ซึ่งห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องเรียนคุณภาพประจำเดือนเดือน มิถุนายน นี้ คือ ห้องเรียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ซึ่งได้รับ ใบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,09:33   อ่าน 156 ครั้ง