ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ของกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม หลังจากที่กองลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ทำพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้กลับมาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,09:16   อ่าน 108 ครั้ง