ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ย. 61 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนกสอน DLTV โรงเรียนวัดใดยาว
ชุดช้าราชการ โรงเรียนวัดใดยาว
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 มิ.ย. 61 กิจกรรม ฺBig cleaning Day
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
คณะครูชุดราชการ นักเรียนเรียนชุดนักเรียน
14 มิ.ย. 61 วันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์